הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 20.08

יום ו 19.08

יום ה 18.08

יום ד 17.08

יום ג 16.08

יום ב 15.08

יום א 14.08

 
 
6:00

7:00
מכשירים

 

7:00
מכשירים

 

7:00
מכשירים

 
 
7:00

8:00
מכשירים

 

8:00
מכשירים

 

8:00
מכשירים

 

8:00
מכשירים

 

8:00
מכשירים

 
 
8:00

9:00
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 
 
9:00

10:00
מכשירים

 

10:00
זוגי

 

10:00
פרטי

 

10:00
פרטי

 
 
10:00

11:00
פרטי

 
 
11:00

12:00
פרטי

 

12:30
פרטי

 
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00

16:30
פרטי

 
 
16:00

17:00
מכשירים

 

17:30
מכשירים

 
 
17:00

18:30
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 

18:30
מכשירים

 
 
18:00

19:00
מכשירים

 

19:30
מכשירים

 
 
19:00
 
20:00
 
21:00
 
22:00