הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 7.08

יום ו 6.08

יום ה 5.08

יום ד 4.08

יום ג 3.08

יום ב 2.08

יום א 1.08

 
 
6:00

7:00
מכשירים

 
 
7:00

8:00
מכשירים

 

8:00
מכשירים

 

8:00
מכשירים

 

8:00
מכשירים

 

8:00
מכשירים

 
 
8:00

9:00
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 
 
9:00

10:00
מכשירים

 

10:00
פרטי

 

10:00
פרטי

 

10:00
פרטי

 

10:00
זוגי

 
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00

16:30
מכשירים

 

16:00
מכשירים

 
 
16:00

17:30
מכשירים

 

17:00
מכשירים

 

17:30
מכשירים

 
 
17:00

18:00
מכשירים

 

18:30
TRX

 

18:00
מכשירים

 

18:30
מכשירים

 
 
18:00

19:00
מכשירים

 

19:30
מכשירים

 

19:00
מכשירים

 

19:30
מכשירים

 
 
19:00

20:00
מכשירים

 

20:30
מכשירים

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00