הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 25.01

יום ו 24.01

יום ה 23.01

יום ד 22.01

יום ג 21.01

יום ב 20.01

יום א 19.01

 
 
6:00

7:00
TRX

 
 
7:00

8:00
מכשירים

 

8:00
מכשירים

 

8:00
מכשירים

 

8:00
מכשירים

 

8:00
מכשירים

 

8:00
מכשירים

 
 
8:00

9:00
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 

9:00
מכשירים

 
 
9:00

10:00
מכשירים

 

10:00
מכשירים

 

10:00
זוגי

 

10:00
פרטי

 

10:00
מכשירים

 
 
10:00

11:00
מכשירים

 

11:00
מכשירים

 

11:00
זוגי

 
 
11:00

12:00
פרטי

 
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00

16:00
מכשירים

 
 
16:00

17:00
מכשירים

 

17:00
מכשירים

 

17:00
מכשירים

 
 
17:00

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 

18:00
מכשירים

 
 
18:00

19:00
מכשירים

 

19:00
TRX

 

19:00
מכשירים

 

19:00
מכשירים

 
 
19:00

20:00
מכשירים

 

20:00
שיעור בר

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00